Formlar

Bu sayfada DFL’de işlem yapmak için gerekli formları ve iş akışlarını bulabilirsiniz.

Önemli Noktalar

  • DFL’de İTÜ dersleri ve İTÜ ile ilişkili araştırma projeleri dışında işlem yapılmaz.
  • İşlem yapmadan laboratuvar yetkilisi ya da teknisyeninden bilgi alın.
  • Laboratuvar’da kesim yapabilmek için İTÜ Portal’daki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimini tamamlamış ve sertifika almış olmanız gerekmektedir.
  • Laboratuvarda çalışmadan evvel laboratuvar yetkilisi ya da teknisyeni “İş Yeri Oryantasyon Eğitimi” verecektir. Bu eğitim 1-2 saat sürecektir ve önceden laboratuvar çalışanları ile planlanmalıdır. Sonrasında bir taahhütname imzalanması gerekmektedir, aksi taktirde çalışma yapılamaz.
  • İSG Eğitimleri ve Oryantasyon Eğitimleri olmayan öğretim elemanları ya da öğrenciler laboratuvarda çalışamaz.
  • Laboratuvarda yapılacak çalışma için doldurulması gereken formu aşağıda bulabilirsiniz. Bu form dekanlık, ders veya araştırma yürütücüsü tarafından imzalanmaz ise çalışma yapılamaz.